PLAN-KA biro je bil ustanovljen leta 2010. Ustanovitelja in avtorski tandem Špela Recer in Robert Gostinčar sodelujeva že od leta 1998. Majhnost biroja presegava s povezovanjem, tudi preko robov plank.

PLAN-KA ponuja prostorske rešitve s področja planiranja in oblikovanja krajine. Področje našega razmišljanja in delovanja je pretežno javni prostor v različnih merilih, od žepnega parka do krajinske zasnove. Širok razpon nalog, ki se jih lotevamo, in raznolikost programov, ki jih umeščamo v prostor, širita naš nabor možnih rešitev in omogočata stvaren pogled na prostorske probleme. Pri tem iščemo ravnotežje med dobrobitjo in ekološko vzdržnostjo. Pri zasnovi prostorskih rešitev imamo v mislih tudi odraz na detajlu in detajl oblikujemo skladno s širšim konceptom. Širok razpon projektov se izkazuje v referencah in obenem nakazuje, da ni razlike med načrtovanjem in planiranjem. Vse je oblikovanje, težnja za boljši prostor, iskanje ravnotežja, PLAN-KA.

Ekipa:

 • Robert Gostinčar, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS PKA PPN 0996
 • Špela Recer, univ.dipl.inž.kraj.arh.
 • Živa Gostinčar, dipl.inž.kraj.arh.
 • Tim Gerdin, dipl.inž.kraj.arh.
 • Merilo in obseg dela:

 • Zasebni vrtovi
 • Urbane javne površine
 • Zelene in parkovne površine
 • Otroška in športna igrišča
 • Spominski prostori in pokopališča
 • Ureditve ob cestah in železnici
 • Krajinske zasnove
 • Presoje in študije
 • Analiza odpornosti na podnebne spremembe
 • PLAN-KA, Planiranje - krajinska arhitektura, Špela Recer s.p.

  Ribiška ulica 4
  2000 Maribor

  DŠ: SI 60903490
  Tel: 02 429 27 52, 031 332 289
  info@plan-ka.si