PARK FENOLOŠKA URA
Ob stavbi Agencije RS za okolje vLjubljani se načrtuje nova parkovna površina, ki bo zainteresirani javnosti prikazovala glavne fenološke fenomene....
ZASADITEV PODALJŠKA CESTE PROLETARSKIH BRIGAD
Nova navezovalna cesta je zarezala v prostor ob krajinski dominanti, rekreacijski prostor in med naselje in primestne kmetijske površine. Obcestna...
PRENOVA KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA IVA DANEVA
Zapuščeno igrišče v Ljudskem vrtu je izgubilo svoj namen z dotrajano infrastrukturo in spremembo v parkirno površino. Mestna občina Maribor...
SPOMENIK NOB MAJŠPERK
Potek nove kolesarske povezave je zarezal v obstoječ spomenik NOB. Sestavljali so ga fontana, drogovi za zastave, polkrožna klop ob...
ZELIŠČNI VRT PATRA SIMONA AŠIČA
Preureditev zelenice znotraj javnih površin Samostana Stična ima več pomenov. Sama geometrija lesenih gred z zelišči in dišavnicami spominja na...
PARK ZAVAROVALNICA SAVA
Novi park ob Upravni stabvi Zavarovalnice Sava je umeščen na rob industrisje cone na Taboru in meji na stanovanjsko cono...
UREDITEV OB ŠTREKI
Podvoz Ljubljanske ulice ob Magdalenskem parku je sovpadal z obletnico trgovskega središča nasproti središča mesta. Ob preureditvi Magdalenskega parka je...
OBNOVA POKOPALIŠČA MUTA/VUZENICA
Izstopajočo zasnovo pokopališča Muta/Vuzenica (avto mag. Niko Stare, mag.kraj.arh. je bilo treba nadgraditi zaradi zasedenosti grobnih polj, novih načinov pokopa...
ŽEPNI PARK OB POSLOVILNI DVORANI NA POKOPALIŠČU POBREŽJE
Zelena površina ob poslovilni dvorani na pokopališču Pobrežje odgovarja številnim izzivom. Sorazmerno majhna površina definira rob proti vsebinam, ki ne...
PRENOVA GREGORČIČEVEGA DREVOREDA
Težavni situaciji navkljub je načrtovanje uspelo obnoviti drevored na ulici Gregorčičev drevored na Ptuju. Poleg načrtovalske želje oz. nuje je...
PLAN-KA biro je bil ustanovljen leta 2010. Ustanovitelja in avtorski tandem Špela Recer in Robert Gostinčar sodelujeva že od leta 1998. Majhnost biroja presegava s povezovanjem, tudi preko robov plank.

PLAN-KA ponuja prostorske rešitve s področja planiranja in oblikovanja krajine. Področje našega razmišljanja in delovanja je pretežno javni prostor v različnih merilih, od žepnega parka do krajinske zasnove. Širok razpon nalog, ki se jih lotevamo, in raznolikost programov, ki jih umeščamo v prostor, širita naš nabor možnih rešitev in omogočata stvaren pogled na prostorske probleme. Pri tem iščemo ravnotežje med dobrobitjo in ekološko vzdržnostjo. Pri zasnovi prostorskih rešitev imamo v mislih tudi odraz na detajlu in detajl oblikujemo skladno s širšim konceptom. Širok razpon projektov se izkazuje v referencah in obenem nakazuje, da ni razlike med načrtovanjem in planiranjem. Vse je oblikovanje, težnja za boljši prostor, iskanje ravnotežja, PLAN-KA.

Ekipa:

 • Robert Gostinčar, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS PKA PPN 0996
 • Špela Recer, univ.dipl.inž.kraj.arh.
 • Živa Gostinčar, dipl.inž.kraj.arh.
 • Tim Gerdin, dipl.inž.kraj.arh.
 • Merilo in obseg dela:

 • Zasebni vrtovi
 • Urbane javne površine
 • Zelene in parkovne površine
 • Otroška in športna igrišča
 • Spominski prostori in pokopališča
 • Ureditve ob cestah in železnici
 • Krajinske zasnove
 • Presoje in študije
 • Analiza odpornosti na podnebne spremembe
 • PLAN-KA, Planiranje - krajinska arhitektura, Špela Recer s.p.

  Ribiška ulica 4
  2000 Maribor

  DŠ: SI 60903490
  Tel: 02 429 27 52, 031 332 289
  info@plan-ka.si