OBNOVA POKOPALIŠČA MUTA/VUZENICA

Obnova pokopališča

Izstopajočo zasnovo pokopališča Muta/Vuzenica (avto mag. Niko Stare, mag.kraj.arh. je bilo treba nadgraditi zaradi zasedenosti grobnih polj, novih načinov pokopa in nekaterih sanacisjkih posegov. Načrtovanje je imelo zahtevno nalogo nadaljevati jasno izraženo prostorsko zasnovo pokopališča ob umeščanju novih prvin dodatnega grobnega polja in raztrosnega prostora in obenem ustrezati ekonomski vzdržnosti lokalne skupnosti.


Projektni podatki:

Lokacija Muta
Naročnik Občina Muta
Načrtovanje 2021
Izvedba 2022
Načrtovalci Robert Gostinčar, Špela Recer
Velikost 2000 m2
Investicija 50.000 eur