PARK ZAVAROVALNICA SAVA

Med tržnimi in stanovanjskimi površinami

Novi park ob Upravni stabvi Zavarovalnice Sava je umeščen na rob industrisje cone na Taboru in meji na stanovanjsko cono nekdanjega območja Talis. Vmesna pozicija se odraža na zasnovi in uvaja robne prvine (drevored, manjša modulacija, zasaditev grmovnic...), ki ločijo parkovno površino od cest oz. parkirišč. Ureditev zelene površine je namenjena tako zaposlenim za kratkotrajen oddih, obiskovalcem Upravne stavbe, okoliškim prebivalcem in mimoidočim in jo v enostavni zasnovi in izvedbi tvorijo zasaditve, utrjene peščene površine, modulacije terena, klopi in razsvetljava.Projektni podatki:

Lokacija Maribor
Naročnik Zavarovalnica Sava d.d.
Načrtovanje 2021
Izvedba 2022
Načrtovalci Robert Gostinčar, Špela Recer
Velikost 4000 m2
Investicija 250.000 eur