ZASADITEV PODALJŠKA CESTE PROLETARSKIH BRIGAD

Obcestna ureditev ob Pekrski gori

Nova navezovalna cesta je zarezala v prostor ob krajinski dominanti, rekreacijski prostor in med naselje in primestne kmetijske površine. Obcestna ureditev vnaša vizualne in sanacijske zelene prvine, obsaja obvodni prostor ter obnem delno nadomešča izgubljene športna igrišča. Najbolj opazen je drevored 149 poljskih javorjev, ki ustvarja novo razmerje do prostorske dominante Pekrske gorce.
Projektni podatki:

Lokacija Maribor
Naročnik Direkcija RS za ceste
Načrtovanje 2011
Izvedba 2023
Načrtovalci Robert Gostinčar, Špela Recer
Velikost 5000 m2
Investicija 350.000 eur